Erasmus+ KA2 project Short Stories - Big changes 

Short stories - Big changes är ett innovationsprojekt inom strategiskt partnerskap. Med detta projekt vill vi bidra till en ökad integration av nyanlända ungdomar genom att ta fram en metodik där ungdomsledare använder storytelling för att stärka ungdomarnas självkänsla. Som ett andra steg vill vi ta fram kortfilmer med ungdomar som lyckats i respektive land. Dessa ska då användas som förebilder för andra ungdomar och för ungdomsledare. Projektet består av partners från Sverige, Italien, Bulgarien och Tyskland.
Mer info

Avslutade projekt 

Svenska institutet Projekt - Larp To Lead

Projekt Larp to Lead, som implementerades av oss i Palestina i samarbete med vår palestinska partner Baitbyout genom Creative Force programmet- Swedish Institute

Creative Force ger stöd till projekt som använder kultur eller media som metod för positiv förändring. Genom att använda LARP som ett alternativt utbildningsverktyg kommer vi att utforma och implementera en barn- larpkampanj i Palestina, där barnen kommer att spela fyra avsnitt av LARP som berättar en kontinuerlig historia i samma fiktiva värld. Allt under ledning och övervakning av ungdomsledare.

Projektet ska implementeras i Palestina i samarbete med Bet Byout-organisationen som har lång erfarenhet av LARP och icke-formell utbildning.

Representatörer från ungdomsfronten kommer under februari att besöka Palestina för att hjälpa vår Palestinska partner med att implementera aktiviteterna, men även för att planera ett större projekt som innefattar ett bygge av en teaterskola för barn och ungdomar.

Mer info
Training course Living Stories

Malmö- Sweden 

10-14 January 2022

Youth Work for Women Empowerment

Training Corse - Malmö 

15-23 January 2022 

Youth Exchange Volunteerin' Comics

Italy - Viggiano 02-10-2022


Youth Exchnage Let's map it - Makadonien Youth Exchange Ecomics 

Italy July 2022