Bli medlem!Som medlem i Ungdomsfronten så få du chansen att följa med ut i Europa på resor som är sponsrade genom bidrag från Erasmus+. Du får även tillgång att delta i våra lokala aktiviter i Sverige och gå utbildningar som stärker dig i dina studier, skaffa jobb, planera, socialt entreprenörskap och mycket mer. För att bli medlem måste du fylla i medlemsblanketten samt betala in medlemsavgiften på 99 sek för år 2022. Observera att ni inte kan delta i våra aktiviteter utan att vara medlemmar. Om ni av någon anledning inte kan betala avgiften och vill bli medllemar så ber vi er att skriva det i meddelandet när ni fyllt i blanketten.


Du kan bli medlem om du är 15-64 år och är folkbokförd i Sverige. 


Deltagande för arn under 18 år är kostandsfritt      


För frågor gällende medlemskap vänligen kontakta Anna på mejl [email protected] 
Gender*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible